TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Bộ phận Đào tạo Quốc tế
Bộ phận Đào tạo Quốc tế

1.  GIỚI THIỆU CHUNG

Tên tiếng Việt: Bộ phận Đào tạo Quốc tế – Phòng Quản lý Sau Đại học

Tên tiếng Anh: International Education Office

Website: ie.iuh.edu.vn

Liên hệ:

–  Bộ phận Đào tạo Quốc tế- Phòng Quản lý Sau đại học – Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh – Tầng trệt, Nhà B
– Email: ie@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106
– Fax: 0283 9940 954

2.  CHỨC NĂNG

– Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về chiến lược tuyển sinh và phát triển đào tạo các chương trình liên kết, trao đổi sinh viên, thực tập với các trường Đại học nước ngoài

– Quản lý các hoạt động đào tạo các chương trình liên kết, trao đổi sinh viên của Trường theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định của Trường đảm bảo chất lượng đào tạo, hội nhập khu vực và thế giới.

– Tư vấn, hỗ trợ các bạn sinh viên IUH chuyển tiếp theo các chương trình hợp tác quốc tếvà quản lý lưu học sinh nước ngoài tới học tập tại trường.

3.  NHIỆM VỤ

– Xây dựng và trình Hiệu trưởng các chiến lược phát triển chương trình đào tạo quốc tế ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường

– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý đào tạo các chương trình liên kết quốc tế, trao đổi sinh viên.

– Phối hợp với các Khoa quản lý ngành, các Phòng ban chức năng trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và quản lý lưu học sinh.

– Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo và hợp tác quốc tế; lập kế hoạch hợp tác, trao đổi quốc tế về đào tạo đại học và sau đại học, tìm kiếm các đối tác quốc tế.

– Đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập của sinh viên và giảng viên để trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Đề xuất với Hiệu trưởng về phương án và kế hoạch sử dụng các nguồn kinh phí cho các chương trình liên kết, trao đổi quốc tế

– Tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục chuyển tiếp sinh viên sang các trường đối tác trong các chương trình liên kết 2+2, các chương trình trao đổi sinh viên theo thỏa thuận hợp tác.

– Tư vấn và hỗ trợ việc tiếp nhận các sinh viên nước ngoài (theo học chương trình Đại học và Sau Đại học) học tập và nghiên cứu tại trường.

Đơn vị liên kết